Gel Matching SOAK Off Gel & Nail Lacquer Ronin in The Dough #766 by VETRO

Regular price $15.99

Gel Matching SOAK Off Gel & Nail Lacquer  by VETRO FIVE FREE FORMULA-NO TOLUENE,NO DIBUTYL PHTHALATE (DBP) NO FORMALDEHYDE NO FORMALDEHYDE RESIN NO CAMPHOR