Gel Matching SOAK Off Gel & Nail Lacquer Samurai Love You #768 by vetro

Regular price $15.99

Gel Matching SOAK Off Gel & Nail Lacquer  by VETRO FIVE FREE FORMULA-NO TOLUENE,NO DIBUTYL PHTHALATE (DBP) NO FORMALDEHYDE NO FORMALDEHYDE RESIN NO CAMPHOR